Svarvchuck

Oneway

Åtdrages med låspinnar. Lätt chuck för små svarvar.

Stronghold

Åtdrages med chucknykel. Tyngre än övriga, passar bra för tyngre svarvar.

Talon

Åtdrages med chucknyckel. Lätt chuck av Stronghold-typ.För små svarvar.

Backarnas profil


Då arbetsstyckets diameter är samma som backarnas basdiameter, greppar traditionella backar och Oneway-backar lika bra.
Vid alla övriga diametrar fortsätter Onewaybackarna att greppa över en större yta. Backar av traditionellt utförande greppar nu över endast en mycket liten yta med minskande fasthållningskraft vid ökande diameter.
Oneway-backarnas förmåga att hålla fast ett fyrkantstycke är dramatiskt mycket bättre än när det gäller någon annan design.

Specifikationer


Chuckarna beställes med rätt gängad adapter för just din svarv. Tro inte att adpter är ett sämre kvalitetsalternativ än gänga i godset direkt. Nej - här talar vi om precisionsadapter med konad infästning. Me detta förnämliga system kan du anpassa chucken till den svarv du kanske senare byter till. Eller - om du har fler än en svarv.

Backarnas utforming gör att dessa chuckar klarar att hålla fast Även fyrkanstämnen kan fästas in med bra fäststyrka och minimala avtryck.
Centrumskruven som medlevereras är extremt vass och låses helt stumt i backarna med rillor och spår.
Som standard levereras chuckarna med 2"-backar. Men det går att komplettera med 1" och 3" samt  Jumbobackar, speciellt bra att fästa icke cirkulära arbeststycken med, som t.ex en vril.arbetsstycken bättre än de klassiska som utgår från ett standardmått på fästkanten vid t.ex skålsvarvning. Chuckarna har en bättre förmåga att ta vilket mått som helst inom sitt område. Se tabellen nedan !